Een afbeelding van een sfeerbeeld op wifi4all.nl waarop een vrouw met een laptop aan een picknicktafel werkt doordat zij snel internet in het buitengebied heeft.
Wil jij snel internet in het buitengebied?
25 juli 2018
WiFi4ALL is een VCA** gecertificeerd bedrijf
22 mei 2019
Vacature Technisch Medewerker buitendienst

Het klinkt allemaal zo logisch dat we ons werk op een veilige en milieubewuste manier doen, maar een bedrijf met de VCA** houdt volgens vaste voorschriften rekening met de gezondheid van personeel, klanten en omstanders.

Hoewel het logisch klinkt zijn er vaak nog punten, die we over het hoofd zien. In een kantoor- omgeving lopen we al gezondheidsrisico’s door te lang achtereen zittend te werken. En dan hebben we het nog niet eens over de installatiewerkzaamheden van internet- en dataverbindingen.

Op dit moment zijn al onze Engineers, die installatiewerk verrichten, VCA opgeleid. Dit betekent dat ze hebben geleerd hoe ze veilig moeten werken en waar ze het werk aan iemand anders moeten overlaten, omdat dit buiten de persoonlijke opleiding valt. Verder zorgen wij ervoor dat de Engineers, die op hoogte werken (hoger dan 2,5 meter) een certificaat “Veilig werken op hoogte”, een certificaat “Redden op hoogte” hebben en eerste hulp handelingen kunnen en mogen verrichten. Bovendien weten ze hoe ze om moeten gaan met de straling uit antennes en zenders.

Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereidingen om het VCA** certificaat voor het hele bedrijf te behalen. Voor de VCA** audit komt er een onafhankelijke partij kijken of wij al onze werkzaamheden volgens VCA** normen uitvoeren. Ook wordt gecontroleerd of wij ons aan alle opgestelde VCA** regels houden voor het werken op een veilige manier, rekening houdend met het milieu en de gezondheid van ons personeel.

Wat betekent dat voor u als klant? Heel veel. De opdrachtgever is primair verantwoordelijk voor het uitvoeren van werkzaamheden en in geval van een ongeval zal er als eerste naar de opdrachtgever gekeken worden. Bij een VCA** gecertificeerd bedrijf kun je er vanuit gaan dat het personeel geschoold is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. En dat de huidige VCA** veiligheidsstandaard in acht wordt genomen. Door onze organisatie VCA** te certificeren nemen wij jullie veel zorgen uit handen. Vraag gerust naar onze opleidingscertificaten voordat wij bij jullie aan een klus beginnen. Wij vinden het belangrijk dat jullie ons kunnen zien als veilige en betrouwbare partner.